Dostęp do metrykaliów

Archiwum Diecezji Elbląskiej nie prowadzi kwerendy genealogicznej. Metrykalia są wyłączone z możliwości utrwalania ich na nośnikach cyfrowych.

Zasoby udostępniane są w środy, czwartki i piątki w godz. 9.00 – 13.00. Należy uprzednio uzgodnić termin planowanego przybycia do Archiwum.

Z powodu prac remontowych archiwum będzie nieczynne w dniach 15 lipca - 15 września 2021 r.