Dostęp do metrykaliów

Archiwum Diecezji Elbląskiej nie prowadzi kwerendy genealogicznej. Metrykalia są wyłączone z możliwości utrwalania ich na nośnikach cyfrowych.

Zasoby udostępniane są w środy, czwartki i piątki w godz. 9.00 – 13.00. Należy uprzednio uzgodnić termin planowanego przybycia do Archiwum.

Archiwum nieczynne w dniach: 30 czerwca - 26 lipca 2020 r. oraz 31 sierpnia - 7 września 2020 r.